Kurs "Praca na wysokości" 26.02.2020

Netto:350,00zł
Brutto:430,50zł

 

Kurs do pracy na wysokości

 z zastosowaniem technik alpinistycznych dla obiektów typu maszty i dachy

 

Kalisz, 26 luty 2020

godzina 11:00 

 

Sala szkoleniowa / wieża ciśnień
– siedziba firmy WiNETTechniki przemieszczania się zależą od specyfiki każdej konstrukcji i obecności lub braku zbiorowych środków ochronnych. W razie ich braku, każdy pracownik musi sam zapewnić sobie bezpieczeństwo przy pomocy SOI (sprzęt ochrony indywidualnej). Niektóre konstrukcje (np. maszty, anteny) lub niektóre prace (np. montażowo-demontażowe) wymagają zakładania linowych systemów zabezpieczających przez upadkiem.


Cel kursu:

Nabycie umiejętności zastosowania technik alpinistycznych i obsługi sprzętu alpinistycznego wykorzystywanych w pracy na wysokości.

Czas:

Kurs obejmuje 8 jednostek lekcyjnych. Każda jednostka lekcyjna obejmuje 60 min.

Forma zajęć:

Teoria – wykład. Praktyka – pokaz i ćwiczenia.

Świadectwo:

Dokument potwierdzający kwalifikacje: Druk MEN III/1

Prowadzący zajęcia:

Artur Selbirak – Instruktor wspinaczki skalnej Polskiego Związku Alpinizmu, Nr licencji S 357

Wymogi formalne:

Kursant powinien posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.

 

 

Program:      Program kursu ma charakter autorski.

 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA: 


1.   Przepisy prawne z zakresu BHP, zagrożenia w pracy na wysokości.   - 0,5godz.

2.   Zasady postępowania w razie wypadku oraz związana z nimi profilaktyka.  - 0,5godz.

3.   Omówienie sprzętu i zasady korzystania.      - 1 godz.

4.   Omówienie zasad autoratowniczych.      - 0,5godz.


ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:
 

1.   Korzystanie ze sprzętu ochrony indywidualnej – SOI.    - 1   godz.

2.   Nauka węzłów.         - 0,5godz.

3.   Systemy asekuracyjne na dachach i praca w podparciu.    - 1   godz.

4.   Systemy asekuracyjne i poruszanie się po konstrukcjach.   - 1   godz.

5.   Transport linowy.        - 1   godz.

10. Postępowanie powypadkowe, opuszczanie poszkodowanego na ziemię.  - 1   godz.

 

 

 

Godzina rozpoczęcia kursu: 11:00 – sala szkoleniowa firmy WiNET.

Ćwiczenia praktyczne odbywają się na specjalnie przygotowanym maszcie o konstrukcji aluminiowej oraz na specjalnym stanowisku dla powierzchni dachów spadzistych.

 

Podczas kursu przewidziane są przerwy kawowe oraz lunch.

 

Każdy z uczestników otrzyma Świadectwo Ukończenia Kursu.


Pliki do pobrania:

Szczegółowy Program Kursu
Zgłoszenie na Kurs
Regulamin Uczestnictwa w Kursie
 

Koszt szkolenia:

- 350 PLN netto + VAT 23% - 1 osoba

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mail’owy

szkolenia@winet.com.pl

tel. 62 502 45 26


Recenzje

Porównywarka

Koszyk

...jest pusty

PromocjeEvolutioN 560
2654,34zł
2275,50zł
osbridge blog

akademia wlan

akademia wlan